หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นให้เหมาะสมตามวัย
( 12 กันยายน 2559)
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล(กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)
( 12 กันยายน 2559)
โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
( 12 กันยายน 2559)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
( 12 กันยายน 2559)

มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี
โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งในระดับที่สูงกว่า
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สถานการณ์น้ำ
แจ้งเตือนสภานการณ์น้ำในพื้นที่

 

29/9/2559 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่อง กำหนดอ วันเวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง
29/9/2559 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนบางคูเวียง หมู่ที่ 1,2
29/9/2559 ประกาศรายผู้มีสิทธเสนอราคา เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวีซอยออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
19/9/2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนังาน โดยวิธีตกลงราคา
16/9/2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง / โครงการที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดดคนอนราษฎร์บำรุง
14/9/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com