หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำรวจคลองมหาสวัสดิ์
รับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ
สอบคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557
โครงการร้อยรัก รวมใจ ถวายองค์ราชัน
มอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ปี 2557

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร
งานปลายบางวิชาการ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
โครงการรณรงค์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน

โครงการปฏิบัติธรรม
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์
โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้องค์ราชัน
งานวันเด็กแห่งชาติ การเคหะเอื้ออาทร

กีฬางานวันเด็กเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2557

การจัดทำรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
การประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์การใช้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลปลายบาง
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกดำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน

 

12/1/2559 จัดวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
30/12/2558 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30/12/2558 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้าง
23/12/2558 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อที่ดินขนาดไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16/12/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15/12/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฏร์บำรุง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com