หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59

กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี
โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

แจ้งเตือนสภานการณ์น้ำในพื้นที่
โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและรักษาต้อกระจก โรงพยาบาลพญาไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

 

19/9/2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนังาน โดยวิธีตกลงราคา
16/9/2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง / โครงการที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดดคนอนราษฎร์บำรุง
14/9/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
9/9/2559 สอบราคาจ้าง จำนวน 5 ดครงการ โครงที่ 1 ก่อสร้างถนลูกรัง บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง / โครงกที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยแยกถนนอัจฉริยะพัฒนา หมุ่ที่ 5 ตำบลปลายบาง /โครงการที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง / โครงการที่ 4 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม /โครงการที่ 5 ถมดินและก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
9/9/2559 จัดวื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา
8/9/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com