หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ 


 

สำรวจคลองมหาสวัสดิ์
รับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ
สอบคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557
โครงการร้อยรัก รวมใจ ถวายองค์ราชัน
มอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ปี 2557
การแข่งขันกีฬากระชับมิตร

งานปลายบางวิชาการ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
โครงการรณรงค์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน
โครงการปฏิบัติธรรม

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์
โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้องค์ราชัน
งานวันเด็กแห่งชาติ การเคหะเอื้ออาทร
กีฬางานวันเด็กเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2557

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าซ่อมแซมในการอนุญาตให้ขุดเจาะถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปลายบาล
ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดควมปรองดองภายในชาติ
ข่าวสาถานการณ์น้ำโครงการชลประทานนนทบุรี
เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 20,000 บาท
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลปลายบาง

 

11/9/2558 สอบราคาจ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดระบบน้ำเย็นแบบโรงเรือน ขนาด 25 ก๊อก โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
11/9/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
9/9/2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
9/9/2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศาบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
9/9/2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
9/9/2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com