หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

DAY CAMP
อบรมการฟอกเงิน
ประกวดประดิษฐ์กระทง
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

ร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมพลังแห่งความภักดี
รดน้ำพระบรมศพ ร.9
กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน

โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)
มอบรองเท้านักเรียน

12 สิงหา มหาราชินี
(12 สิงหาคม 2559)
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
(12 สิงหาคม 2559)
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
(12 สิงหาคม 2559)
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
(12 สิงหาคม 2559)

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 (มวก.คัพนนทบุรี ครั้งที่ 24)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์

โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง

ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปลายบาง
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
ชุมชนต้นแบบแห่งความดี
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
แก้ไขข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสัสดิการแห่งรัฐ
ฝึกอาชีพ

 

28/4/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 6 คัน
12/4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 1.สายส่งน้ำดับเพลิง 2. หัวกรโหลกดูดน้ำชนิดทองเหลือง
11/4/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
10/4/2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารปลายบางสัมพันธื ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
31/3/2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง แก้ไข สอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมุ่ 6 ตำบลบางคูเวียง โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง
20/3/2560 สอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง / โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com