หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
 
เทศบาลตำบลปลายบาง
  9/99 หมู่ 2  ตำบลบางคูเวีบง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 1130
 
โทรศัพท์ 0-2449-4994 , 0-2449-4360
เบอร์ติดต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์                 100
ห้องนายกเทศมนตรี          101
หน้าห้องนายกเทศมนตรี     102
ห้องรองนายกเทศมนตรี      103
ห้องปลัดเทศบาล             104
ห้องสมุด                        105
งานทะเบียนราษฎร            106,107
งานจัดเก็ยรายได้              108
งานแผนที่ภาษี ฯ              109
กองช่าง                        110,111
กองการศึกษาฯ                112,113
กองสวัสดิการสังคม           114,115
สำนักปลัดเทศบาล            116,117
กองสาธารณสุขฯ              118,119
กองวิชาการ ฯ                 120,121
กองคลัง                        122,123

E-mail :
คลิกเพื่อดูแผนที่
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อผ่านแบบฟอร์มได้ที่นี่ค่ะ
*ชื่อ :
*E-Mail :
ที่อยู่ :
*Tel. :
Fax. :
*ข้อความ:
 
   
 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com