สรุปคะแนน

การประกวด...การแสดงละครภาษาจีน

ระดับ...คละชั้น

งานมหกรรมวิชาการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง)

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1,5,6 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปลายบางวิชาการ'56

ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

วันที่ ...19... มิถุนายน 2556

 

 

 

 

 

ลำดับการแข่งขัน

โรงเรียน

เฉลี่ย

ลำดับที่

เหรียญรางวัล

รร.เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)

81

2

ทอง

รร.เต็มรักศึกษา

90

1

ทองยอดเยี่ยม

รร.สามโคก

80

3

ทอง