หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
     เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลปลายบางได้จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเพื่อความบันเทิงในวันงาน ได้แก่ วันที่ 27 พ.ย. 55 การแสดงดนตรีลูกทุ่งวงช่อนนทรีย์ จากโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม การแสดงจำอวดหน้าม่าน  การแสดงดนตรีของ ต่าย  อรทัย และการแสดงมายากลเปลี่ยนหน้า และวันที่ 28 พ.ย. 55 มีการประกวดประดิษฐ์กระทงและการประกวดหนูน้อยนพมาศ ทางเทศบาลได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมทำบุญจากการซื้อบัตรที่นั่งการกุศลเข้าชมการแสดงและการซื้อดอกไม้ - พวงมาลัย ให้กับผู้ที่เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ได้เงินรวมทั้งสิ้น 291,300 บาท เทศบาลฯ ได้มอบให้วัดศรีประวัติและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
          - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฎและสายสะพาย 
            ได้แก่ ด.ญ.วัชราภรณ์  ปานพันธ์ รร.อนุบาลบางกรวย(วัดศรประวัติ) ส่งเข้าประกวด
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
            ได้แก่ ด.ญ.ดลชนก  ชาตินักรบ รร.ชาญรัตน์วิทยา ส่งเข้าประกวด
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
            ได้แก่ ด.ญ.จันทรา  ลาธิ รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ส่งเข้าประกวด
          - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท
            ได้แก่ ด.ญ.พิชาภา  หอมขจร รร.วรรัตน์ศึกษา ส่งเข้าประกวด และ ด.ญ.ปรายธิดา  วัฒนอุดมกิจ รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ส่งเข้าประกวด
          - รางวัลขวัญใจหยนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
            ได้แก่ ด.ญ.จันทรา  ลาธิ รร.วัดอุบลวนาราม ส่งเข้าประกวด
     ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ประเภทนักเรียน
          - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาม พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ รร.ชาญรัตน์วิทยา
          - รางวัลรองชนะเลิส อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้อยรางวัล ได้แก่ รร.อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
     ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ประเภทกระทงใหญ่
          - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาม พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
          - รางวัลรองชนะเลิส อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้อยรางวัล ได้แก่ รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

    รูปประกอบ

การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ช่อนนทรีย์

การแสดงจำอวดหน้าม่าน

การแสดงดนตรี ต่าย อรทัย

การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้า

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายบาง

บรรยากาศงานวันลอยกระทง

สส.วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555

การแสดงของ รร. ในเขตเทศบาลฯ

ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2555

หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2555

กระทงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน

กระทงชนะเลิศ ประเภทกระทงใหญ่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com