หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  ผู้บริหาร
 
  นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 
นายกเทศมนตรี
 
  นางเยาวภา มากมูล 
รองนายกเทศมนตรี
 
  นางสาวสุภิณดา ตุงคะสามน 
รองนายกเทศมนตรี
 
  นางประยงค์ศรี พิทักษ์นภา 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
  นายสำราญ จาดเอี้ยง 
เลขานุการ
 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com