หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  สมาชิกสภาเทศบาล
 
  นายประหยัด สิงห์อยู่ 
รองประธานสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางคูเวียง / ตำบลปลายบาง หมู่ 3,4,5

 
  นายดำรงค์ กลั่นด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางคูเวียง / ตำบลปลายบาง หมู่ 3,4,5

 
  นายจตุพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางคูเวียง / ตำบลปลายบาง หมู่ 3,4,5

 
  นายรัตน์ เขียวเม่น 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางคูเวียง / ตำบลปลายบาง หมู่ 3,4,5

 
  นายอุบล สุขสำราญ 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางคูเวียง / ตำบลปลายบาง หมู่ 3,4,5

 
  นายสุเทพ อนุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลปลายบาง หมู่ 1 และ หมู่ 2 / ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1,2,5(บางส่วน),6,7

 
  นายโสพล แสงเพชร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลปลายบาง หมู่ 1 และ หมู่ 2 / ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1,2,5(บางส่วน),6,7

 
  นายประสงค์ เนียมเนตร 
ประธานสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลปลายบาง หมู่ 1 และ หมู่ 2 / ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1,2,5(บางส่วน),6,7

 
  นายธงชัย เสือศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลปลายบาง หมู่ 1 และ หมู่ 2 / ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1,2,5(บางส่วน),6,7

 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com